Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Twój Koszyk

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00

Wykonujemy Badania Wody w Całej Polsce

LABORATORIUM BADANIA WODY

System Zarządzania Jakością PN-EN ISO 17025

Zatwierdzenie Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Zaufaj Profesjonalistom

Badanie wody pitnej

Parametry wody pitnej są nieustannie kontrolowane przez laboratoria badanie wody w celu zapewnienia odbiorcom wody o jakości spełniającej kryteria określone w przepisach prawnych. Jakość wody pitnej ma kluczowe znaczenie dla zdrowia organizmu. Wymagania stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia są jednakowe na terenie całej Unii Europejskiej.

Badanie wody pitnej jako podstawowy element kontroli jakości należy wykonywać w laboratoriach spełniających wyśrubowane kryteria narzucone przez Ustawodawcę. Dzięki temu mamy pewność, że wynik badania jest rzetelny i odpowiada rzeczywistości.

Na wynik badania wody składają się oznaczenia parametrów fizycznych chemicznych oraz mikrobiologicznych. Badania fizykochemiczne mówią nam min. o pH, mętności oraz zawartości metali i związków organicznych w wodzie. W wyniku badań mikrobiologicznych uzyskujemy informację o stanie zakażenia naszej wody.

Zanieczyszczenia wody

Najczęściej występującymi zanieczyszczeniami wody wodociągowej bywa żelazo oraz mangan. Zdarzają się one szczególnie tam, gdzie woda jest czerpana ze studni głębinowych. Sprawność stacji uzdatniania wody w małych wodociągach nie zawsze jest tak idealna jak w przypadku dużych miast. Niewielkie i krótkotrwałe przekroczenia dopuszczalnych poziomów podstawowych parametrów fizykochemicznych nie mają wpływu na zdrowie ludzkie. Ich stan jest szczegółowo nadzorowany przez Sanepid. Problem zaczyna się w sytuacji gdy dojdzie do skażenia wody metalami ciężkimi lub gdy podwyższone wartości podstawowych parametrów utrzymują się przez długi czas. Takie sytuacje w przypadku wody wodociągowej są jednak niezwykle rzadkie. Dużo częściej występują za to w wodzie z własnego ujęcia. W dzisiejszych czasach coraz rzadziej zdarza się aby woda czerpana bezpośrednio ze studni spełniała kryteria wody pitnej. Zazwyczaj taka woda wymaga zastosowania uzdatniania.

Badanie wody ze studni

Najczęściej występującymi zanieczyszczeniami w wodzie ze studni są żelazo, mangan oraz związki azotowe. Zanieczyszczeniami nazywamy je jedynie z punktu widzenia spożywania tej wody gdyż ich zawartość w wodzie podziemnej jest zupełnie naturalna. Użytkowanie takiej wody w gospodarstwie domowym wymaga jednak doprowadzenia jej parametrów do poziomów gwarantujących bezpieczeństwo. Badanie wody ze studni powinno obejmować zarówno parametry fizykochemiczne jak i mikrobiologicznej. Tylko pełne badanie wody zapewnia jej bezpieczne wykorzystanie w domu. Często zapominamy, że w całej operacji uzdatniania badanie wody ze studni jest najważniejsze. Wydając tysiące złotych na systemy uzdatniania wody nie warto oszczędzać drobnych kwot na badaniu (np. zmniejszając zakres badania) gdyż woda o złej jakości spożywana w długim okresie czasu na pewno wpłynie na zdrowie spożywających.

Badanie fizykochemiczne wody pitnej

W ramach analizy fizykochemicznej wody oznaczamy następujące parametry: żelazo, mangan, jon amonowy, azotany, azotyny, chlorki, siarczany, twardość, przewodność, pH oraz mętność. Tak dobrany zakres badań pozwala na skuteczną kontrolę jakości wody oraz ewentualny dobór technologoii jej uzdatniania. Badanie to wykonuje się metodami elektrochemicznymi, spektrofotometrycznymi, chromatografii jonowej oraz klasycznymi metodami miareczkowymi. W akredytowanym laboratorium każdy etap badania poddajemy cyklicznej kontroli dzięki czemu mamy pewność, że uzyskany wynik badania wody jest pewny.

Badanie mikrobiologiczne wody pitnej

Na badanie mikrobiologiczne wody składają się oznaczenia ogólnej liczby mikroorganizmów, bakterie grupy coli, Escherichia coli oraz enterokoki. W przypadku wód pozyskiwanych z ujęć powierzchniowych (najczęściej w dużych miastach) należy dodatkowo oznaczać bakterie Clostridium perfringens (bakterie zgorzeli gazowej). W wodzie wodociągowej bardzo rzadko zdarzają się zakażenia bakteriami chorobotwórczymi a jeśli już wystąpią to mają charakter lokalny lub nawet punktowy. Odpowiednie służby wydają wtedy komunikaty dla lokalnej społeczności informujące o zagrożeniu wynikającym z korzystania z zakażonej wody. Dużo częściej mamy do czynienia z nadmiernym rozwojem mikroflory niechorobotwórczej nazywanej w badaniu ogólną liczbą drobnoustrojów tlenowych. Zakażenia takie mają miejsce szczególnie często tam gdzie zużycie wody jest niskie i woda "stoi" w sieci przesyłowej przez długi czas. W takim wypadku pogorszeniu ulegają także parametry fizykochemiczne oraz organoleptyczne wody.

Objawy zakażenia

Bardzo często woda na końcu wodociągu ma wyższą mętność lub barwę, może także nabierać charakterystycznego zapachu oraz smaku. Niewielkie zmiany najczęściej nie są niczym groźnym a po dłuższym upuszczeniu wody znikają. O ile zmiany smaku lub zapachu jesteśmy w stanie zaobserwować bez szczególnego wysiłku to zakażenia mikrobiologiczne są niestety nie możliwe do wychwycenia za pomocą żadnego ze zmysłów. Spożycie nawet niewielkiej ilości wody zakażonej bakteriami chorobotwórczymi (np. bakteriami coli lub paciorkowcami) może wywołać stany chorobowe, najczęściej układu pokarmowego. Szczególnie narażone na skutki zakażenia wody są osoby o obniżonej odporności, po niedawno przebytej antybiotykoterapii, dzieci oraz osoby starsze.

Metody badań

Badania mikrobiologiczne wody wykonuje fachowy personel w warunkach gwarantujących bezpieczeństwo pracy. W oznaczeniach wykorzystuje się specjalne komory z laminarnym przepływem powietrza, które zapobiegają wydostaniu się ewentualnego zakażenia z próbek poza obszar roboczy. Najczęściej stosowanymi technikami badawczymi w tych badaniach jest posiew wgłębny oraz filtracja membranowa. Rzadziej wykorzystuje się techniki MALDI-TOF lub CELSIS.

  ZAMÓW BADANIE WODY
Witryna stworzona na platformie